Kurullar

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Doç. Dr. Kamil ÖZDİL

 

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER

 

KONGRE SEKRETARYASI

Doç. Dr. Tayfun KUTLU 

 

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Ebru ÇÖĞENDEZ 

Doç. Dr. Oya DEMİRCİ

Doç. Dr. Belgin DEVRANOĞLU 

Doç. Dr. Mustafa EROĞLU 

Doç. Dr. Canan KABACA 

Doç. Dr. Pınar KUMRU 

Doç. Dr. Enis ÖZKAYA 

Doç. Dr. Sadık ŞAHİN

Doç. Dr. İlhan ŞANVERDİ

Uzm. Dr. Bülent TANDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH

 

*İsimlerde unvan ve soyadı alfabetik sıralama kullanılmıştır.