Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

1.    Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 17 Mayıs 2019'dur.

2.    Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.    Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

4.    Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

5.    Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.

6.    Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/).

7.    Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.

8.    Online olarak sisteme gönderildikten sonra bildiriler silinemez ve değiştirilemez.

9.    Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.

10.Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.

11.Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 17 Mayıs 2019 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.

12.Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@zeynepkamilkongre2019.org e-mail adresine ve +90 (216) 573 18 36 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları

1.    Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.

2.    Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.

3.    Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.

4.    E-Posterler Türkçe olarak hazırlanacak, İngilizce özeti bulunacaktır.

5.    E-Poster olarak kabul edilen posterler kongre merkezinde bulunan plazmalarda yayınlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen e-posterlerinizi tek sayfa olacak şekilde hazırlayarak PDF formatında en geç 6 Haziran 2019 tarihine kadar info@zeynepkamilkongre2019.org  adresine iletilmesi gerekmektedir.

6.    Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda e-poster plazmalarının önünde yapılacaktır.

Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.